Občanské sdružení Psi pro život - Canisterapie

Napsali o nás

zdraví marianne zdraví marianne
 
zdraví marianne zdraví marianne
 
zdraví marianne
 
zdraví marianne zdraví marianne zdraví marianne
 
miláčci miláčci
 
zelený den
 
článek 6 tábor 2006
 
sedlčan 1 sedlčan 2
 
článek1
 
článek3.1 clanek3.2
 
článek4 clanek2
motyl clanek5
 


Mgr.Marcela Koucunová, ředitelka Základní školy Zahrádka (Pomocné školy pro žáky s více vadami), U Zásobní zahrady 8, 130 00 Praha 3.

„Člověk, který chce potřebným pomáhat, už se takový asi musí narodit. Nečiní tak hlavně proto, aby druhého bližního svého, který je dle jeho pohledu na tom hůře, zachraňoval, ale žije ve společenství všech ostatních s láskou a porozuměním. A do tohoto společenství nepatříme jen my lidé, ale také příroda a zvířata, tedy i psi.

K nám do pomocné školy chodí hlavně lidé, kteří jsou sami sebou a umí zdravě dávat. Takové bylo i první setkání s dřívějšími studentkami či frekventantkami rekvalifikačního kurzu Canisinstruktor pro oblast rozvoje osobnosti Věrkou Krulišovou, Jitkou Jandovou a Radkou Hlaváčkovou.

Dnes tvoří se svými psími asistenty Denym, Billem a Bakem skvělý canisterapeutický tým. Navštěvují naši školu, každá jednou týdně a věnují se hlavně předškolním dětem, dětem s autismem a dětem, které pro svůj handicap nemají tak bohatý program jako např. děti mluvící.

Při jejich canisterapeutické práci jde o krásný koncert, kdy většinou vnímavě reagují ( a to i psi) na potřeby našich dětí. A to mnohdy není jednoduché, neboť naše děti jsou postiženy těžkou kombinovanou vadou (většinou jde o těžké mentální postižení a fyzické, mnohdy s přidružením smyslové vady či autismu).

Jsem ráda, že i touto příležitostí mohu všem třem mým novým kolegyním poděkovat za jejich nelehkou práci, kterou v naší škole vykonávají velmi citlivě a dobře a bez nároku na jakoukoliv odměnu.“
Jana Krotilová, rehabilitační sestra ÚSP Kamýk nad Vltavou

„Canisterapie je především terapie, která vyžaduje jak znalosti zdravotní tak i kynologické. Vše splňuje naše „teta“ Radka, která je nejen zdravotní sestra, ale má i bohaté zkušenosti se psy. Z její iniciativy jsme u nás, v ÚSP Kamýk s canisterapií začali.

K terapii využíváme dvou psů – fleta Baka, vhodnějšího k polohování a temperamentnější labradorku Elinu

Děti máme zařazeny do dvou skupin. Méně pohyblivé polohují s Bakem - leží vedle psa nebo mají dolní končetiny položeny přes hřbet. Jára se spastickou formou DMO se přirozeně uvolní, spazmy sice krátkodobě, ale povolí. Hanka s mimovolními pohyby dokáže tyto nechtěné pohyby utlumit a vlastně si vedle psa odpočine. Hlazení psa otevřenou dlaní je pro Renatku nejen příjemné, ale podporuje i rozvinutí ruky, tolik potřebné pro jemnou motoriku.

Ve výčtu kladného působení psa na dětského pacienta bych mohla pokračovat . Na místě je ještě zmínka o kvalitách psa - terapeuta. Bak je obdivuhodně klidný, mění polohy dle pokynů a sebemenší dráždivý podnět od dětí ho nepřekvapí.

Pohybově schopnější skupinka dětí s temperamentní Elinou je zaměřena více na hru. Vodí si sami Elinu na vodítku, které předtím sami připnou, chodí slalomovou dráhou a při tom zažívají pocit vlastní důležitosti, ale i zodpovědnosti. Toho jsme využili i v rámci Hipoterapie, kdy jednodítě provádí terapii na koni a druhé vede psa na vodítku před koněm.

Naší velkou snahou je pomocí canisterapie proniknout do světa dětí s autistickými rysy. Už nyní, po půl roce, je dítě takto postižené schopné přijít do místnosti a přítomného psa zaregistrovat. S naší pomocí k němu přistoupí, ale s doteky váhá, proto bychom se chtěli této problematice spolu s Radkou a jejími dobře vedenými psy více věnovat.“