Občanské sdružení Psi pro život - Canisterapie

Jak přispět

Činnost občanského sdružení PSI PRO ŽIVOT je nevýdělečná a dobrovolná. Cílem je specifická sociální pomoc potřebným. Činnost je financována převážně pomocí drobných peněžitých darů jednotlivců, společností či jiných institucí nebo firem.


Abychom i nadále mohli pokračovat v naší práci, budeme rádi za jakoukoliv Vaši podporu, pomoc či peněžitý příspěvek na naše konto!


Příspěvek můžete zaslat na účet PSI PRO ŽIVOT o.s.
209122762/0300
( číslo účtu je nové )


PSI PRO ŽIVOT občanské sdružení
Sídlo: Pod Skálou 301, 252 67 Tuchoměřice
Dat.registrace: 2.12.2002
IČ: 26610281
DIČ:CZ26610281


Uvažujete-li o jiném než peněžním daru, prosíme, kontaktujte nás!